Om mig

 

 

Jeg er født i 1966 og bor med min familie i Måløv (ved Ballerup). Jeg har det meste af mit liv været søgende og holistisk orienteret og har personlig erfaring i grundlæggende livsændringer og at bryde uhensigtsmæssige mønstre. Jeg brænder for at hjælpe og støtte andre, og det er med stor ydmyghed, respekt og glæde, at jeg kan hjælpe og følge dig i din udvikling.

 

Jeg er kropsorienteret psykoterapeut og blev i 2012 eksamineret i en 4-årig uddannelse på Akademiet for Psykoterapi og efterfølgende en 3-årig massage-, krops- og samtale- terapeutisk uddannelse på Kilden.

 

For at sikre en professionel terapi, er jeg selv i løbende udvikling gennem egenterapi, supervision, kurser m.v.

 

 

Min mission

 

Min mission med det terapeutiske arbejde er at hjælpe og støtte mennesker til at leve

i overensstemmelse og større kontakt med sig selv, og derigennem finde sin egen sandhed og personlige styrke til et liv med mere mening og glæde.

 

 

Sådan arbejder jeg

 

Jeg tager udgangspunkt i et helhedsorienteret arbejde og tilpasser teknikker efter behov med respekt for hvert enkelte menneske og situation. Min vigtigste rolle er at møde dig uforbeholdent, i en ligeværdig, nærværende og støttende kontakt, så du kan føle dig tryg og fri til at udfolde dig, med det du har med dig, og som den du er.

 

Forløbet kan eksempelvis være som:

 

  • Enkelte afklarende samtaler med sparring og støtte. Eller en fortsættelse af tidligere forløb som opfølgning eller vedligeholdelse.

 

  • Et kortere coachingforløb for at få tydeliggjort behov og ønsker og blive støttet i målsætning og fokus.

 

  • Et længere forløb hvor du har mulighed for at gå mere i dybden og få større bevidsthed og forståelse for dig og dit liv og skabe grundlæggende forandringer.

 

  • Massage og kropsintegrerede behandlinger, enkeltstående eller i kombination med samtale.

 

Ved vores første møde aftaler vi udfra dine ønsker og behov, hvordan dit forløb skal se ud. Vi vil sammen forventningsafstemme og evaluere løbende.

 

Terapeutiske metoder

 

Mit udgangspunkt ligger indenfor den eksistentielle og gestaltterapeutiske terapiform som er oplevelses- og kropsorientet. Mit væsentligste fokus er relationen og at få skabt helhed og energi, så din bevidsthed øges på flere planer, og din motivation og vilje til grundlæggende forandringer styrkes.

 

 

 

Sanne Bruun Rasmussen

Eksam. psykoterapeut & healingsamassør

ADRESSE

Eskebjerggård 10, 3. TH, Måløv

TELEFON

23 95 27 55

Griblivet.nu - Copyright © 2017