Om at gribe livet...

 

 

De fleste mennesker ønsker grundlæggende at føle sig lykkelige og ”levende”, at være til stede i livet hér og nu og leve fuldt ud. Selvom vi har gode intentioner og ønsker, så lader vi os ofte nøje og afventer at noget særligt skal ske, før vi rigtig kan leve.

 

Der kan være mange forskellige grunde til, at vi ikke finder hen, hvor vi ønsker at være. Alligevel er der også mange fællestræk som kan afholde os fra at finde mening og leve fuldt ud - eksempelvis:

 

  • At vi hele tiden lader os distrahere og derfor ikke rigtig finder livsretning

 

  • At vi ikke kan se og er bevidste om vores egne uhensigtsmæssige og begrænsende mønstre

 

  • At fortidens oplevelser og overbevisninger styrer nutiden og præger de valg vi tager for fremtiden

 

  • At vi kæmper imod os selv og bliver låst af dårlig energi, træthed og modløshed

 

  • At vi er for ”meget” i hovedet og for ”lidt” i kroppen til rigtigt at kunne mærke os selv

 

  • At vi lader os styre af omstændighederne og afholder os fra selv at tage ansvar for vores liv

 

Uanset hvad vi bliver mødt med, og hvad der kan hindre os i at leve fuldt ud, så er det en kendsgerning, at vi lever livet nu, og vi ikke ved hvor længe. Når vi ønsker at blive bedre til at leve i fuldt nærvær, så må vi investere i os selv og vores liv ved at give det den opmærksomhed og indsats det kræver for at lave forandringer, og ærligt og villigt møde os selv for at få bevidsthed og erkendelse af, hvad der ligger til grund for vores egen begrænsning eller undgåelse.

 

Det gode er, at det aldrig er for sent, og at selv små justeringer kan skabe hurtige mærkbare ændringer! Positive oplevelser giver glæde og god energi som giver endnu flere positive oplevelser. Ligesom ringe der spreder sig i vandet. Positivitet akkumulerer et flow til et nyt energiniveau, som samtidigt skaber forandring i hjernen...

 

Det kan være nødvendigt med hjælp til at blive bevidstgjort, om dét vi ikke selv kan få øje på, og at blive støttet i nye erkendelser og ændringer. Hér kan et terapiforløb gøre en mærkbar forskel i dit personlige arbejde og være en kærlig håndsrækning og støtte til mere varige forandringer.

Griblivet.nu - Copyright © 2017