Samtaleterapi

 

Samtalen foregår med respektfuld udgangspunkt i dig, din situation og dit liv lige nu. Du vil blive støttet til større selvindsigt ved, at vi sammen går på opdagelse i dét der fylder for dig og som påvirker og måske begrænser dig i dit liv. Gennem spørgsmål, refleksioner, øvelser og kropsarbejde, vil du kunne opleve at få udvidet din bevidsthed og blive bedre i stand til at forstå og rumme hele dig, dine tanker og følelser, din historie og dit livsforløb. I processen vil du komme tættere på dig selv, få tydeliggjort dine behov og få støtte til større selvomsorg og kærlighed. (Læs evt. mere om metoder under ”Om mig”)

 

Med øget indsigt og bedre forståelse for hvad der sker i dig, kan du komme til at se dit liv i et andet perspektiv, finde nye måder at tænke på - og nye måder at agere i dit liv, og derigennem frigøre dig fra fastlåste mønstre og begrænsninger.

 

Når krop og psyke bliver bragt i samspil, kan du opleve, at du er i større harmoni med hele dig. Du kan blive i stand til bedre at kunne mærke og forholde dig til, hvad der sker i dig lige nu, mærke dine egne grænser og stå op for dig selv. Du vil følelsesmæssigt føle dig mere fri, nærværende og mere til stede i nuet. På den måde kan du med din fulde bevidsthed og hele dig skabe forandringer som er varige og som giver dit liv større mening og livsglæde.

 

Samtale

Massage

 

 

Healingsmassage

 

Healing betyder at gøre ”hel”. I healingsmassagen arbejdes der med at genetablere forbindelsen mellem hoved og krop (tanker og følelser). Udover den generelle gavnlige virkning fra massagen har healingsmassage en ekstra dimension, idet den er meget mindful (meditativ) og derfor også dybt afspændende og virksom for dit psykiske velbefindende.

 

Healingsmassage kan nå ned i et dybere lag og bearbejde muskler, led og organer samt frigøre spændinger og ophobet energi, så balancen kan genskabes og tilstanden heles. Massagen kan sagtens stå alene og den afspændende virkning er bl.a. gavnlig ved forebyggelse eller behandling af træthed, tankemylder, tristhed, anspændthed, udbrændthed og stress, ligesom du får mulighed for bedre at kunne mærke og forstå din krop.

 

Helt praktisk er massagen oliebaseret og kommer hele kroppen rundt, og med henblik på at give dig ro og kontakt til kroppen, samtales der ikke undervejs. Massageformen er langsom, blid og omsorgsfuld. Der veksles mellem lange, rolige og dybdegående strøg med nærvær af støttende hænder og evt. små tryk på særlige punkter. Mange oplever efterfølgende bedre kropskontakt, mere ro og større klarhed. Vi indleder og afslutter med en kort samtale.

 

 

 

Samtale og massage i forening

 

 

De oplevelser og følelser du bærer rundt på, som du har måtte gemme væk i situationen eller ikke har kunne få forløst, sætter sig i kroppen, i organer og muskler som ophobet energi og spændinger (som forsvar eller værn). På sigt er det dog ikke hensigtsmæssigt for os, fordi det lukker ned for dele af kroppen og påvirker gennemstrømning og energiflowet i kroppen og kan skabe både fysiske og psykiske overbelastninger.

 

Kombinationen af samtale og massage er en optimal løsning til at skabe forbindelse og helhed mellem hoved og krop, det psykiske og det fysiske. Når du via samtalen får bearbejdet tanker og følelser, løsner det op for fysiske spændinger, hvor massagen i samarbejde hjælper til at få frigjort spændingen og åbne op.

 

Griblivet.nu - Copyright © 2017